Granulaty wełny

Pracujemy na najlepszych dostępnych materiałach tego typu w Polsce czołowych producentów jak Ursa, Paroc, Knauff, Isover i Rockwool.Jest wiele granulatów wełny na rynku, ale nieliczne spełniają określone funkcje zabezpieczenia termicznego. W zależności od grubości warstwy i izolowanego miejsca dobieramy odpowiedni materiał. Przy nasypach bierzemy pod uwagę proces osiadania i stosujemy odpowiedni naddatek. Granulaty wełny nie pochłanijąa wilgoci samoczynnie z powietrza i spełnia normy do stosowania w zamkniętych przegrodach budowlanych. Granulaty wełny kamiennej jak i mineralnej są  paroprzepuszczalne, nie absorbuje cząsteczek pary i nie stwarza żadnej bariery dla uchodzącej z przegrody pary wodnej. W przestrzeni wentylacyjnej para wodna jest skutecznie usuwana w wyniku stałej cyrkulacji powietrza - dotyczy stropodachów

Gdzie można stosować granulaty wełny Paroc?

 • Izolacja termiczna i akustyczna podłóg drewnianych (na legarach) w poddaszach użytkowych, stropach między kondygnacjami, stropach nad przejazdami, podłogach na gruncie.
 • Izolacja termiczna stropów w poddaszach nieużytkowych.
 • Izolacja termiczna stropodachów wentylowanych.
 • Izolacja termiczna i akustyczna murowanych ścian warstwowych.
 • Izolacja termiczna miejsc trudno dostępnych.

Jakie parametry charakteryzują granulaty wełny?

 • Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤ 0,038-0,042 W/mK.
 • Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciep³a λobl.= 0,038-0,042 W/mK.
 • Nasiąkliwość wodą przy całkowitym zanurzeniu – < 2%.
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – m ≅ 1,0.
 • Klasa reakcji na ogień – wyrób niepalny, A1.
 • Temperatura topnienia włókien -> 1000 C.

Granulat wełny odpowiednio napowietrzony i wprowadzony pneumatycznie na poddasze zapewnia pełną i ciągłą izolację termiczną zarówno w domkach jednorodzinnych jak i dużych blokach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.